सिल्क साड्यांची महाराणी- पैठणी

‘पैठणीने जपले एक तन… एक मन… माखली बोटे पैठणीला केव्हा पुसली शेवंतीची चमेलीची आरास पदराआडून हसली’ कवयित्री शांता शेळकेंनी त्यां...

Continue reading